PRIVACY STATEMENT EN COOKIE BELEID

Eigenaar en verwerkingsverantwoordelijke

Jester Consulting BVBA
Duinenweg 39
8460 Oudenburg, Belgiƫ
BE-0880.766.631
taximoermans@gmail.com

Jester Consulting BVBA respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

 

Doorgifte aan derden

Jester Consulting BVBA zal uw persoonlijke gegevens in geen geval aan derden verkopen of ter beschikking stellen. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

 

Wanneer en waarom verwerken we uw gegevens?

Als u ervoor kiest om ons via een contactformulier op onze website een bericht te sturen.
We slaan uw voornaam, achternaam, gemeente, telefoonnummer, e-mailadres, bericht, IP-adres en het tijdstip van verzenden veilig op. Dit is noodzakelijk om u op een vlotte manier te kunnen contacteren.

 

Hoe lang houden we uw gegevens bij?

Tot 1 maand na ontvangst e-mail.

 

Wat zijn uw rechten?

Recht op toegang en inzage
U hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens.

Recht op verbetering, verwijdering en beperking
U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan ons. Daarnaast hebt u steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen.

Recht van verzet
U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Recht van gegevensoverdracht
U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

Recht van intrekking van de toestemming
Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

 

Uitoefenen van uw rechten

Om uw rechten uit te oefenen kan u best contact opnemen met Jester Consulting BVBA via taximoermans@gmail.com.

 

Cookie beleid

Onze website maakt geen gebruik van cookies. Bijgevolg is er geen cookie beleid.